Prijave za 20. burzu PUT

Prijave za poslovnu turističku burzu će biti objavljene u mjesecu listopadu.