O Zagrebačkoj županiji

Domaćin Poslovno-turističke burze biti će Turistička zajednica Zagrebačke županije.