O Varaždinu

Od svog nastanka, razvoja u srednjem vijeku pa sve do danas, Varaždin je oduvijek bio grad kojeg su njegovi stanovnici voljeli, a gosti mu se divili i hvalili ga.

Grad Varaždin nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske na desnoj obali rijeke Drave. Nadmorska visina grada varira između 169 i 173 metra. Srednja godišnja temperatura je 10°C, a prosječna vlaga je 78%. Grad se nalazi uz rijeku Dravu, u plodnoj aluvijalnoj ravnici koja se spušta prema Dravi u smjeru jugozapad – sjeveroistok. Prema jugu ravnica se lagano uzdiže u Haloze i Varaždinsko – topličku goru. Svojom prirodnom regijom nalazi na graničnoj trodjelnici Štajerske, Međimurja, Zagorja i gornje Podravine.

Varaždin ima približno 50.000 stanovnika, a kulturno je, obrazovno, gospodarsko, sportsko i turističko središte sjeverozapadne Hrvatske. Ujedno je i glavni je grad Varaždinske županije jedne od najstarijih u Hrvatskoj. Županija obuhvaća sjeverozapadni dio Hrvatske. Prostire se na površini od 1247 km2 na kojoj, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, živi 183.730 stanovnika, po čemu je ovaj kraj jedan od najnapučenijih u Hrvatskoj.

Ono po čemu se Varaždin razlikuje od drugih gradova, njegova je izuzetna spomenička i umjetnička baština s najočuvanijom i najbogatijom baroknom urbanom cjelinom. Uz kompleks Starog grada na relativno malom prostoru ostale su očuvane palače, značajne javne zgrade, vrijedne kuće i vile u stilu baroka, rokokoa, klasicizma, secesije te jedna od najstarijih europskih gradskih vijećnica.
Bogatstvo sakralne baštine ispričat će vam još jednu priču o Varaždinu kao Gradu zvonika, ali i ljudima koji su ga stoljećima gradili, a anđeli na oltarima, zidovima i slikama svojom će vam dobrotom zahvaliti na svakom pogledu.

Od 1756. godine Varaždin je sjedište bana Franje Nadasdyja te se u njemu okuplja sva politička, gospodarska i kulturna elita kraljevine Hrvatske. Kraljica Marija Terezija 1767. godine osniva Hrvatsko kraljevsko vijeće i za njegovo sjedište izričito određuje Varaždin, koji tim činom postaje glavni grad Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. U vrlo kratkom vremenu mijenja se slika Varaždina te u gradu obrtnika i trgovaca niču plemićke kuće iz dana u dan.
Status glavnog grada Varaždin je izgubio zbog duhana. Naime, 25. travnja 1776. godine izbio je plamen na krovu gradskog majura zbog nepažnje dječaka iz okolice Varaždina kojem je zapaljen duhan pao na sijeno te zapalio majur. Uskoro su planule sve kuće izvan gradskih zidina, a plamen nošen vjetrom ubrzo je zahvatio i grad unutar zidina. U podrumu jedne trgovačke kuće bio je sakriven puščani prah koji je uz snažnu detonaciju eksplodirao te prouzročio još veću paniku među građanima. Požar je ugašen tek trećeg dana. U vatrenoj stihiji nestalo je gotovo 80% kuća i zgrada. Grad su tada napustili ban, kraljevsko vijeće, Sabor, plemstvo te brojni građani i obrtnici.

Više informacija o Varaždinu potražite na stranicama Turističke zajednice grada Varaždina.