O Gradcu

Općinu Gradac ukratko možemo predstaviti kao najjužniju općinu županije splitsko-dalmatinske, i jednu od najvećih teritorijalnih jedinica makarskog primorja. Sa svojih preko 3300 stanovnika, ona predstavlja gospodarski i politčki stabilnu cjelinu, sastavljenu od pet naselja: Gradca (kao općinskog centra i najvećeg mjesta), Brista, Podace, Zaostroga i Drvenika. Snažno okrenuta turizmu, općina Gradac simbolizira svojevrsna istočna vrata srednje Dalmacije, odnosno izlaz prema ušću Neretve i dalje, prema dubrovačkom primorju i samom gradu Dubrovniku. Nekad davno zvana Gornjoprimorska općina, danas obuhvaća sva naselja na području između Živogošća i Baćine, i prostire se na 73 kvadratna kilometra, otprilike isto koliko i grad Split.

Ozemlje je to bogate povijesti – i danas su vidljivi znaci ilirskih naseobina na ovom prostoru, a bilježimo značajne artefakte iz kasnoantičkih vremena. Srednji vijek donio je prvo ozbiljnije naseljavanje, koje je kulminiralo turskim progonima kršćanskog življa u zaleđu. Iz tog vremena datira i glasoviti samostan u Zaostrogu. Protekla stoljeća označavaju determinantu ljudi i prostora zapadnom civilizacijskom krugu, a naše doba živi turizam u svoj svojoj punini. Hrvatsko domoljublje i pripadnost europskoj zajednici neovisnih zemalja i njihovih građana stvorit će nove vrijednosti i još snažnije nas okrenuti idealima slobode i demokracije.